Privacy

A Timperi-Trieste srl  fontosnak tartja az adatvédelmet. Arra törekszünk, hogy a www.timperi-trieste.com valamennyi felhasználójának biztosítsuk, hogy személyes adataikat a jogaiknak megfelelően kezeljék, különösen a titoktartási, személyes identitásuk védelmére vonatkozókat.

A következő információk csak a www.timperi-trieste.com webhelyre vonatkoznak, és nem más olyan weboldalakra, amelyekkel a felhasználó a hivatkozásokon keresztül konzultálhat.

Ezeket az információkat nemcsak a 2016/67 / EU (EU) rendeletben vagy a “rendeletekben” szereplő személyes adatok védelmére vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében nyújtjuk be, hanem azért is, mert úgy véljük, hogy a személyes adatok védelme alapvető tevékenységünk, és olyan információkat szeretnénk biztosítani Önnek, amelyek segíthetnek az Ön adatainak védelmében és az adatok böngészési élményével kapcsolatos adatainak használatában.

Cikk szerinti tájékoztatás. A 196/2003. Sz. Törvényerejű rendelet 13. cikkében és az Európai Közösséget létrehozó szerződés 13. 2016/679
A személyes adatfeldolgozás adatkezelője, vagyis a feldolgozás módszereire és döntéseire vonatkozó döntés, a Timperi-Trieste S.r.l. (a továbbiakban: Timperi-Trieste), székhelye Trieszt, Via A. Canova 27. A tulajdonoshoz való kapcsolatfelvételhez használhatja az e-mail címet info@timperi-trieste.com.
Az Art. 13. § (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény) és a művészet. A rendelet (EU) n ° 13. 2016/679 (a továbbiakban: GDPR 2016/679), a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos személyek és egyéb személyek védelmére vonatkozó rendelkezések megállapításáról tájékoztatjuk Önt, hogy a benyújtott személyes adatokat a fent említett törvény és a Timperi-Trieste S.r.l.Az adatvédelmi tisztviselő (DPO) a Timperi-Trieste S.r.l., az adatfeldolgozás tulajdonosa, Carlo Timperi, az AU.
Az Ön által megadott személyes adatok a törvény által előírt követelmények teljesítéséhez szükségesek.

A kezelés automatizált és / vagy kézi formában történhet,. A 2016/679 GDPR 32. és a 196/2003. Sz. Törvényerejű rendelet (a Vámkódex 33-36. Cikke) B. melléklete a biztonsági intézkedésekre vonatkozóan. Hangsúlyozzuk, hogy a törvényesség, a célok korlátozása és az adatok minimalizálása elveinek megfelelően, 5 GDPR 2016/679, kifejezett ingyenes és kifejezett hozzájárulásának függvényében, az Ön személyes adatait olyan időtartamra fogják megőrizni, amely szükséges ahhoz, hogy elérjék azokat a célokat, amelyekre összegyűjtik és feldolgozzák.Arról is tájékoztatjuk Önöket, hogy az összegyűjtött adatokat soha nem hozzuk nyilvánosságra, nem adjuk ki harmadik félnek, és nem továbbítjuk az Európai Unió tagállamaiba, sem az Európai Unióhoz nem tartozó harmadik országokba.
Timperi-Trieste S.r.l. nem gyűjt az Ön “érzékeny” adatait (egészség, vallás, politikai hovatartozás stb.) a 196/2003. sz. törvényerejű rendelet 26. és 27. cikke, valamint a rendelet 9. és 10. cikke (EU ) n. 2016/679. Timperi-Trieste S.r.l. nem fogad el semmilyen automatizált döntéshozatali eljárást, beleértve a profilalkotást is, amelyre a 2201 / EU (EU) rendelet 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében hivatkozunk. 2016/679.
Ha meglátogatja, megkérdezi vagy használja az ezen a webhelyen elérhető szolgáltatásokat, a következő személyes adatokat dolgozhatjuk fel(vagyis az azonosított vagy azonosítható személyekre vonatkozó adatokat). Minden adatfajtánál információt talál a feldolgozás céljára, a kötelező jellegre vagy egyéb jellegre, a kezelés módjára és helyére, a feldolgozás jogalapjára, valamint az adatfeldolgozás tárgyát képező tárgyakra és a viszonylagos megőrzési időszakra.

Cookie
A cookie-t a webszerver küldi a látogató böngészőjének, majd a böngésző visszaküldi a szervernek. A sütik kizárólag adatokat tartalmaznak, vagyis nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware) és nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. (A süti egy kódolt adatsor, egy elérési útvonal, ami csak az adott szerverrel együtt értelmezhető. Magát a felhasználó adatait a szerver tárolja, nem a süti.

A weboldal a következő cookie-kat használja:
A weboldal kétféle sütit használ: időszakosat és állandót. Az időszakos sütik olyan ideiglenes fájlok, amelyek a bejelentkezett időszak végéig, vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig, vagy manuális törlésükig vannak jelen a felhasználó eszközén.

A cookie-kat a következőkre használjuk:
Weboldal teljesítménymérése
Böngészés elemzése
Feliratkozási szokások mérése
Releváns reklámok megjelenítése

Milyen cookie-kat használok?
Ha többet szeretne megtudni arról, hogy az Ön böngészője milyen cookie-kat használ, kérjük, látogasson el az Ön böngészőjének megfelelő, alábbi weboldalak egyikére:

GoogleChrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
MozillaFirefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Windows Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955
Amennyiben mobil készüléket használ, az alábbi oldalakon tájékozódhat:
Android: http://developer.android.com/reference/android/webkit/CookieManager.html
Blackberry: http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/3200 /Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
SafariiOS: http://support.apple.com/kb/PH5042
A weboldal látogatottsági adatait a GoogleAnalytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Goggle adatvédelmielveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

Hírlevél, DM tevékenység
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott megkeresse.
Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím,dátum, időpont. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenese leiratkozhat a hírlevélről. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése: A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Comments are closed